OM FORME

Velkommen til FORME!

FORME Prosjekt er et rådgivende selskap med hovedfokus innen bygge- og anleggsbransjen med
beliggenhet sentralt i Oslo. Vi innehar en solid og tverrfaglig kompetanse i vår organisasjon.
Gjennom ulike samarbeid har vi oppdrag i hele Norge, men vårt hovedsatsningsområde er Oslo m/omegn.
Vi leverer tjenester innen eiendomsutvikling, prosjektledelse, og forretningsutvikling.

FORME fornyer, forenkler og forbedrer hverdagen til våre kunder.

Fornye
handler om å jobbe smartere, samhandle bedre og ta i bruk mulighetene teknologien gir oss.

Forenkle
handler om å gi et enkeltmennesket større frihet gjennom smarte løsninger, og om å gjøre byråkratiske arbeidsprosesser enklere.

Forbedre
handler om kvalitet. Kompetanseheving og sørge for at riktig person er på riktig sted til riktig tid, slik at tjenestene optimaliseres og forbedres.

Kvalitet
Vi skal til enhver tid være et ledene selskap og vi skal levere rett kvalitet i alle ledd. Vårt ledelsessystem er i en kontinuerlig forbedrings- og utviklingsprosess
for å kunne gi våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere en optimal prosessgjennomføring. Vi skal levere og tilfredsstille kundens krav og forventninger.
Alle forbindelser og prosjekter blir fortløpende målt og vi utøver forbedringer gjennom korrigerende tiltak.

Trygghet
Du skal føle deg trygg på oss som samarbeidspartner så du til enhver tid får riktig kompetanse og nødvendig kapasitet for en trygg og
kontinuerlig gjennomføring av prosjektet. Vi som er ansatt i FORME Prosjekt AS skal være trygg i vår kommunikasjon og i våre prosesser med våre forbindelser.

Gjennom denne nettsiden ønsker vi å dele erfaringer, gi råd og tips, informasjon om drift og generelle nyheter.

Vi er klare for å FORME ditt ønske!