FORME EKSPANDERER!

ARBEIDSOMRÅDER

FORME tilbyr rådgivende tjenester innen:
EIENDOMSUTVIKLING
*Kartlegging, utvikling og ledelse av tomte- og utviklingsprosjekter for videre salg. *Proaktiv ledelse med vektlegging av investerings-, risiko- og lønnsomhetsberegninger. *Bistand ved kjøp og salg av eiendom. *Faste samarbeidspartnere innen alle former for eiendomsmegling og taksering.
PROSJEKTLEDELSE
*Ivaretakelse av oppdragsgivers byggherreinteresser fra forprosjektering, planlegging, utførelse og til ferdigstillelse. Øverste administrative leder overfor alle andre engasjerte aktører i prosjektet. *Ledelse av sikkerhet, helse, og arbeidsmiljø (SHA). *Fokus på fremdrift- og økonomistyring. *Ivaretagelse av kvalitetsarbeid. *Ledende oppfølging som byggeleder. *Rådgivende konsulentbistand. *Utarbeidelse av vedlikeholdsplaner.
FORRETNINGSUTVIKLING
*Forbedring av selskapets ledelsessystem innen prosesser og rutiner rundt drift, helse, miljø, sikkerhet, kvalitet. *Rådgivning ved sertifiserings- og selskapsprosesser. Innleie til kurs, foredrag og møteledelse. *Styreverv.

Øverste ledelse

Her følger et kort resymé og les om oss under siden kompetanse.
Marius Digranes
Marius Digranes

Daglig leder

Strukturert, proaktiv, resultat- og målbevisst med 18 års erfaring innen bygg og anlegg.

Terje Harberg
Terje Harberg

Spesialrådgiver

Mange års erfaring med utvikling, implementering, integrering og vedlikehold av styringssystemer.

Håvard Espelin
Håvard Espelin

Prosjektleder

Har lang og allsidig erfaring innen prosjektledelse og prosjekteringsledelse.

Kontakt oss

Adresse
Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo.
Kontaktinformasjon
E-mail: post@formeprosjekt.no Phone: 488 55 333

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding