OM FORME

FRA IDÉ TIL GODT GJENNOMFØRT BYGGE- ELLER ANLEGGSPROSJEKT GJENNOM FORNYING, FORENKLING OG FORBEDRING.

Velkommen til FORME!

Forme Prosjekt er et rådgivende selskap innenfor prosjektledelse, med hovedfokus innen bygge- og anleggsbransjen med beliggenhet sentralt i Oslo. Vi innehar en solid og tverrfaglig kompetanse i vår organisasjon. Forme tar på seg oppdrag der det trengs i hele Norge, men vårt hovedsatsningsområde er Oslo m/omegn. 

Gjennom å fornye, forenkle og forbedre prosesser skaper vi en bedre hverdag for kundene våre. 

Fornye
handler om å jobbe smartere, samhandle bedre og ta i bruk mulighetene teknologien gir oss.

Forenkle
handler om å gi et enkeltmennesket større frihet gjennom smarte løsninger, og om å gjøre byråkratiske arbeidsprosesser enklere.

Forbedre
handler om kvalitet. Kompetanseheving og sørge for at riktig person er på riktig sted til riktig tid, slik at tjenestene optimaliseres og forbedres.

Kvalitet
Vi skal til enhver tid være et ledene selskap og vi skal levere rett kvalitet i alle ledd. Vårt ledelsessystem er i en kontinuerlig forbedrings- og utviklingsprosess
for å kunne gi våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere en optimal prosessgjennomføring. Vi skal levere og tilfredsstille kundens krav og forventninger. Alle forbindelser og prosjekter blir fortløpende målt og vi utøver forbedringer gjennom korrigerende tiltak.

Trygghet
Du skal føle deg trygg på oss som samarbeidspartner så du til enhver tid får riktig kompetanse og nødvendig kapasitet for en trygg og kontinuerlig gjennomføring av prosjektet. Vi som er ansatt i FORME Prosjekt AS skal være trygg i vår kommunikasjon og i våre prosesser med våre forbindelser.

Vi er klare for å FORME ditt ønske! 

Oslo 25.09.19
Marius Digranes