FORME tilbyr rådgivende tjenester innen:

EIENDOMSUTVIKLING
Kartlegging, utvikling og ledelse av tomte- og utviklingsprosjekter for videre salg.
Proaktiv ledelse med vektlegging av investerings-, risiko- og lønnsomhetsberegninger.
Bistand ved kjøp og salg av eiendom.
Faste samarbeidspartnere innen alle former for eiendomsmegling og taksering.

PROSJEKTLEDELSE (næring og boligselskaper)
Ivaretakelse av oppdragsgivers byggherreinteresser fra forprosjektering, planlegging, utførelse og til ferdigstillelse.
Øverste administrative leder overfor alle andre engasjerte aktører i prosjektet.
Ledelse av sikkerhet, helse, og arbeidsmiljø (SHA).
Fokus på fremdrift- og økonomistyring.
Ivaretagelse av kvalitetsarbeid.
Ledende oppfølging som byggeleder.
Rådgivende konsulentbistand.
Utarbeidelse av vedlikeholdsplaner.

FORRETNINGSUTVIKLING
Forbedring av selskapets ledelsessystem innen prosesser og rutiner rundt drift, helse, miljø, sikkerhet, kvalitet.
Rådgivning ved sertifiserings- og selskapsprosesser.
Innleie til kurs,  foredrag og møteledelse.
Styreverv.