FORME sikrer deg rett kompetanse og rett kvalitet.

Øverste ledelse:

marius-digranes-017

Daglig leder / Prosjektleder / Partner: Marius Digranes.
Strukturert, proaktiv, resultat- og målbevisst med 18 års erfaring innen bygg og anlegg.
Opparbeidet en solid og tverrfaglig kompetanse gjennom ulike arbeidsområder som
byggherre- og entreprenørsiden, styremedlem, styreleder, takstmann, utførende
håndverker, tømrermester og daglig leder. Har også mange års erfaring knyttet til
ivaretakelse av SHA på bygg- og anleggsplasser, samt koordinatorroller for kvalitet, SHA og miljø.
Resymé