HVEM ER VI

FORME sikrer deg rett kompetanse og rett kvalitet.

Øverste ledelse:

Daglig leder / Prosjektleder / Eier: Marius Digranes.

Strukturert, proaktiv, resultat– og målbevisst med 20 års erfaring innen bygg og anlegg. Opparbeidet en solid og tverrfaglig kompetanse gjennom ulike arbeidsområder som byggherre- og entreprenørsiden, styremedlem, styreleder, takstmann, utførende håndverker, tømrermester og daglig leder. Har også mange års erfaring knyttet til ivaretakelse av SHA/HMS på bygg- og anleggsplasser, samt koordinatorroller for kvalitet, HMS og miljø.

Resymé