FORME sikrer deg rett kompetanse og rett kvalitet.

Øverste ledelse:

marius-digranes-017

Daglig leder / Prosjektleder / Partner: Marius Digranes.
Strukturert, proaktiv, resultat- og målbevisst med 18 års erfaring innen bygg og anlegg.
Opparbeidet en solid og tverrfaglig kompetanse gjennom ulike arbeidsområder som
byggherre- og entreprenørsiden, styremedlem, styreleder, takstmann, utførende
håndverker, tømrermester og daglig leder. Har også mange års erfaring knyttet til
ivaretakelse av SHA på bygg- og anleggsplasser, samt koordinatorroller for kvalitet, SHA og miljø.
Resymé

lasse-wavik-3793-linkedin

Leder Prosjektledelse / Prosjektleder / Partner: Lasse Wavik.
Lang erfaring innenfor prosjektledelse, prosjektering, byggeledelse og fremdriftsstyring.
Spesiell kompetanse fra rådgiver/konsulent gjennomføring og ansvarlig for planlegging og
i gjennomføringsfasen på entreprenør siden. Bred kompetanse i planlegging i alle faser
og oppfølging av fremdrift, SHA, KS og økonomi i byggesaker.
Resultatorientert, fleksibel, kvalitetsbevisst, engasjert og effektiv.
Resymé

Terje Harberg

Spesialrådgiver: Terje Harberg
Mange års erfaring med utvikling, implementering, integrering og vedlikehold av styringssystemer,
både innen ISO 9001, ISO 14001, ISO51000, ISO31000 og OHSAS 18001.
Terje har hatt en rekke rådgivningsoppdrag for både store og små virksomheter, der utfordringer
knyttet til implementering, drift og integrering av styringssystemer har vært sentrale fokus.
Resymé

havard

Prosjektleder: Håvard Espelin
Har lang og allsidig erfaring innen prosjektledelse og prosjekteringsledelse. God helhetsforståelse
for hva som kreves for å gjennomføre et prosjekt der man skal nå målsettinger innenfor kvalitet,
økonomi, fremdrift og HMS. Stort fokus på kommunikasjon og systematisk arbeid for at
prosjektteamet skal nå de mål man har satt. Fordypning innen kontrakter, kontraktsoppfølging
og juridiske forhold.
Resymé