FOLLOBANEN

Tiltak:

 • Størst. Urban. Utfordrende. Raskere.
 • Follobaneprosjektet er det største samferdselsprosjekt i Norge og får landets hittil lengste jernbanetunnel.
 • Nytt dobbeltspor mellom Oslo S og kollektivknutepunktet Ski skal i samspill med Østfoldbanen gi en ny hverdag for togpassasjerene.
 • Arbeid på Oslo S, nødvendig omlegging av spor til Østfoldbanen inn mot Oslo S og mellom tunnelen og nye Ski stasjon.
 • Omfatter totalt 64 km nye jernbanespor.
 • Får Nordens hittil lengste jernbanetunnel (20 km).
 • Delprosjekter fra Oslo Central stasjon (IOS, D&B, TBM, Ski og signal).
 • Norges største samferdselsprosjekt i nyere tid.
 • 22 km nytt dobbeltspor fra Oslo S til kollektivknutepunktet Ski.
 • Prosjektet omfatter bygging av nye Ski stasjon.
 • Første norske, lange jernbanetunnel med to atskilte tunnelløp.
 • Skal bygges / drives med fire tunnelboremaskiner (TBM) som hoved metode.
 • Deler av tunnelarbeidene skal utføres ved konvensjonell sprengning (drill & blast og drill & split).
 • Designes for hastighet opptil 250 km/t.
 • Tilrettelegger for halvert reisetid Oslo-Ski (fra 22 til 11 minutter).
 • Gir økt kapasitet til og fra Oslo S.
 • Forberedende arbeider startet i 2013.
 • Prekvalifisering for prosjektets totalentrepriser startet i 2013.
 • Kontraktstildelinger  fra februar 2015 til og med 2016.
 • Hovedarbeider utføres fra 2015 til 2022.

Det henvises til referanser for oppdatert informasjon. 

Utført: oppstart 2015 – pågående 
Entrepriseform: Totalentrepriser
Markedssegment: Prosjektledelse SHA og kvalitetsrådgiver 100% utleid ressurs (administrasjonen og senere i delprosjektet IOS og D&B).
Oppdragsgiver: WSP Norge / ÅF – Bane NOR 
Bilder: Bane NOR
Referanse: Bane NOR