RAGN SELLS

Tiltak:

  • Nytt hovedkontor på 2000 m2 for Ragn Sells i Lørenskog.

Utført: September/Oktober 2016-2017.
Entrepriseform: Totalentreprise.
Markedssegment: Prosjektledelse og prosjekteringsledelse, HMS/SHA koordinator og HMS risikovurdering for prosjektene. Byggherrens representant i hele prosjektperioden. Økonomisk oppfølging av prosjektet.

Vi takker for oppdraget!