SØNDRE ÅSEN KVARTAL

Tiltak:

  • Rehabilitering av fasader, etterisolering av fasader og utskiftning av vinduer.

Utført: April/oktober 2016.
Entrepriseform: Totalentreprise .
Markedssegment: Prosjektledelse i utførelsesfasen, HMS/SHA koordinator og HMS risikovurdering for prosjektene. Økonomisk oppfølging av prosjektet.

Vi takker for oppdraget!